Būsto paskolų konsultantai - Būsto paskola

Teikiame nepriklausomo kredito tarpininko, veikiančio pagal – LIETUVOS RESPUBLIKOS SU NEKILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIO KREDITO ĮSTATYMĄ – paslaugas:

konsultuojame klientus (kredito gavėjus) dėl galimybės gauti būsto paskolą ir atliekame finansinės būklės vertinimą;

padedame surinkti būtinus dokumentus ir pateikiame juos kredito davėjams (Lietuvoje veikiantiems bankams ir/ar kredito unijoms);

gavus kredito davėjų pasiūlymus, konsultuojame klientus dėl finansavimo sąlygų, aptariame jas ir palyginame bei padedame priimti sprendimą;

kontroliuojame kredito suteikimo eigą, atstovaujame klientą kredito įstaigoje pagal sutartį, deramės su kredito davėjais dėl klientui palankesnių finansavimo sąlygų.